'dokument' označkované príspevky

'dokument' označkované príspevky

Ulf Ekman katolíkom – vyhlásenie zborov Slova života v ČR a SR

Dovoľte nám, aby sme sa ako cirkvi Slova života v Čechách a na Slovensku vyjadrili k rozhodnutiu Ulfa Ekmana pripojiť sa k rímskokatolíckej cirkvi (RKC). Toto oznámenie mnohých šokovalo, vrátane nás. Aj keď sme si Ulfa Ekmana vždy vážili a rešpektovali ako kresťanského lídra, našou najvyššou autoritou ostáva Sväté Písmo − Božie slovo, a preto s jeho rozhodnutím nemôžeme súhlasiť. Považujeme za potrebné zaujať k tomuto kroku jasné stanovisko aj preto, lebo žijeme v krajinách, kde sa mnoho ľudí hlási k RKC. Napriek tomu, že v katolíckej cirkvi sú tiež úprimní…