O nás

O nás

Náš zbor je spoločenstvom ľudí, ktorí chcú svoju vieru žiť opravdivo. Meradlom našej viery je Biblia a centrom nádherná osoba Ježiša Krista. Ako nasledovníci Ježišovho učenia chceme žiť podľa Jeho najväčšieho prikázania – milovať Boha a ľudí okolo seba. Patríme k protestantským cirkvám a hlásime sa k charizmaticko-letničnému hnutiu. Právne sme riadne zaregistrovaní ako občianske združenie. Nečerpáme žiadne peniaze zo štátneho rozpočtu, sme financovaní z darov a zbierok. Organizujeme zhromaždenia, vyučovania, semináre a rôzne stretnutia pre svojich členov aj pre verejnosť. Veríme, že viera a duchovný život je tým najintímnejším a zároveň najdôležitejším v živote každého človeka.

Naša misijná stanica bola ustanovená 1.3.2013.

Plne sa stotožňujeme s Apoštolským vyznaním viery, ktoré je základným vyznaním všetkých kresťanských cirkví.