Nezaradené (Strana 3)

Nezaradené (Strana 3)

Čím si známy?

Vybav si v mysli nejakého známeho človeka – kolegu, priateľa alebo niekoho z rodiny. Čo by si o ňom povedal, keby si ho mohol charakterizovať dvoma alebo troma typickými slovami. Ako by charakterizovali teba ľudia, s ktorými sa stretávaš? Počas života dostávame rôzne názvy od ľudí, medzi ktorými sa pohybujeme. Možno sme si aj zvykli ako nás ľudia nazývajú. Už od malička nás to formuje a veľmi to môže ovplyvniť náš pohľad na nás, na svoju hodnotu.  Bolo tomu tak aj v období, keď chodil…

Prvé kroky v živote s Bohom

Nový život s Bohom je život vzťahu s Ním! Aby vzťah s Ním fungoval, dal nám Boh svojho Ducha, Božie slovo, prístup k sebe cez modlitbu a Boží ľud, ktorého sme súčasťou. Bez ani jedného, nemôže vzťah s Ním úplne fungovať. Život s Bohom nie je súhrn príkazov a zákazov, je to vzťah. Potrebujeme sa učiť a nechať sa viesť Duchom svätým. Autor Skutkov apoštolov hovorí o prvých kresťanoch, že „…veľmi mnohí uverili a obrátili sa k Pánovi.“ Sk 11,21. Nielen uverili a odovzdali život Bohu, ale ich život sa zmenil…

Spasenie – začiatok alebo koniec môjho vzťahu s Bohom?

Začal sa môj život s Pánom Ježišom. A čo teraz? V okamihu, keď sme odovzdali svoj život Pánovi Ježišovi, prijali sme Ho ako Pána nášho života, sme spasení. Dostali sme v Kristovi mnoho, máme to najvzácnejšie. Väčšina z nás si v tom okamihu ani neuvedomuje ako mnoho sme dostali. Navonok sa akoby nič nezmenilo, ale vnútri nás Boh urobil niečo veľké. Narodili sme sa znova. A nie je to už obyčajný život. Je to život nadprirodzený, Kristus žije v nás. V 2. liste Korintským 5,17 sa to opisuje: „Preto…

Alfa kurz

Čo je to kurz Alfa? Kurz Alfa tvorí šesť príhovorov na kľúčové témy súvisiace s kresťanskou vierou. Príhovor Na príhovor nadväzuje diskusia v skupinkách. Cieľom je prebrať témy večera, klásť otázky a vyjadrovať rôzne názory. Káva & Skupinky Načúvajte, získavajte informácie, diskutujte a objavujte. A opýtať sa môžte na čokoľvek. Alfa je miestom, kde sa žiadna otázka nepokladá za nemiestnu ani nevhodnú, či zaujatú. Témy príhovorov Kto je Ježiš a prečo zomrel? Ako získať vieru? Prečo a ako sa modliť?…

Ulf Ekman katolíkom – vyhlásenie zborov Slova života v ČR a SR

Dovoľte nám, aby sme sa ako cirkvi Slova života v Čechách a na Slovensku vyjadrili k rozhodnutiu Ulfa Ekmana pripojiť sa k rímskokatolíckej cirkvi (RKC). Toto oznámenie mnohých šokovalo, vrátane nás. Aj keď sme si Ulfa Ekmana vždy vážili a rešpektovali ako kresťanského lídra, našou najvyššou autoritou ostáva Sväté Písmo − Božie slovo, a preto s jeho rozhodnutím nemôžeme súhlasiť. Považujeme za potrebné zaujať k tomuto kroku jasné stanovisko aj preto, lebo žijeme v krajinách, kde sa mnoho ľudí hlási k RKC. Napriek tomu, že v katolíckej cirkvi sú tiež úprimní…