Príspevky od Zuzka Varmecká (Strana 3)

Príspevky od Zuzka Varmecká (Strana 3)

Spasenie – začiatok alebo koniec môjho vzťahu s Bohom?

Začal sa môj život s Pánom Ježišom. A čo teraz? V okamihu, keď sme odovzdali svoj život Pánovi Ježišovi, prijali sme Ho ako Pána nášho života, sme spasení. Dostali sme v Kristovi mnoho, máme to najvzácnejšie. Väčšina z nás si v tom okamihu ani neuvedomuje ako mnoho sme dostali. Navonok sa akoby nič nezmenilo, ale vnútri nás Boh urobil niečo veľké. Narodili sme sa znova. A nie je to už obyčajný život. Je to život nadprirodzený, Kristus žije v nás. V 2. liste Korintským 5,17 sa to opisuje: „Preto…