Príspevky od Zuzka Varmecká (Strana 2)

Príspevky od Zuzka Varmecká (Strana 2)

Nedeľná bohoslužba s Martinom Barusom a jeho rodinou

Srdečne vás pozývame na nedeľnú bohoslužbu so vzácnou rodinou služobníkov zo Slova života Bratislava najbližšiu nedeľu 22.10. o 16:00. Kázať Slovo Božie bude Martin Barus. Veríme, že Pán nám skrze ich službu prinesie svoje Slovo pre náš zbor a Duch svätý bude konať počas celého zhromaždenia. Mesto stretnutia: Slovo života Žilina, Hollého 11, Žilina (budova Matice slovenskej prízemie, pri mestskej polícii). Vstup voľný. Tešíme sa na našich hostí a na vás a želáme vám požehnaný týždeň.

Boh sa postará

Srdečne vás pozývame na premietanie prvého filmu zo série Boh sa postará. Už si niekedy bol v situácii, keď si potreboval, aby sa Boh o teba postaral zázračným spôsobom?Dôveruješ Bohu, že sa o teba postará bez ohľadu na tvoje potreby? Je možné, aby si zažil takýto zázrak aj v tvojom živote? Príbeh Vdova a olej ponúka na základe biblického podkladu z 2. knihy Kráľov bohatú a dramatickú cestu objavovania, ako môže Bo zasiahnuť do tvojho života a prekvapujúco sa o…

Nedeľná bohoslužba s Jozefom Turicom – misia Zimbabwe

Srdečne vás pozývame na nedeľnú bohoslužbu s tímom služobníkov zo Slova života Bratislava v našom spoločenstve túto nedeľu 4.6. o 16:00. Kázať Slovo Božie bude náš vzácny brat Jozef Turic. Bude s nami zdieľať aj svoje svedectvá z misijnej cesty v Zimbabwe.  Mesto stretnutia: Slovo života Žilina, Hollého 11, Žilina (budova Matice slovenskej prízemie, pri mestskej polícii). Vstup voľný. Tešíme sa na našich hostí a na vás a želáme vám požehnaný týždeň.

Premietanie filmu Six – rozpútané peklo 10.5. o 17:30

Srdečne Vás pozývame na premietanie kresťanského filmu „SIX – rozpútané peklo“ v našom spoločenstve  v stredu 10.5. o 17:30. Vstup je voľný. Film zobrazuje blížiacu sa apokalyptickú dobu, kedy budú kresťania kruto prenasledovaní a budú zomierať mučeníckou smrťou. Je spracovaný ako sci-fi thriller, ktorý sa odohráva v blízkej budúcnosti, ktorá sa zdá príliš skutočná. Film vám odporúčame, veríme, že bude pre vás ďalším impulzom priblížiť sa Pánovi. Je nevhodný pre deti do 12 rokov a služba deťom počas premietania nie…

Milujem Ťa Ježiš – Wágnerová Ivetka

Ospievam si všetko čo tu mám, lebo viem, že mi to dáva, môj vzácny Pán. Jemu patrím, On ma živí, A má pre mňa ten najlepší plán.   Kde On býva, ja rada pôjdem za Ním, deň pri Ňom je viac, ako bez Neho 365 dní.   Padám aj vstávam, veď On ma vždy posilní, trápenie mi zoberie, je Sám nad všetky dni.   Preto úctu Mu vzdávam, s láskou Mu mávam, Kráľovi.   Amen.

Začali sme sériu kresťanských stretnutí

Minulú stredu 30.11. sme odštartovali v našom spoločenstve sériu kresťanských stretnutí zameranú na základné otázky života kresťana, či človeka hľadajúceho Boha. Prvé stretnutie bolo pod názvom „Verím v Boha. Prečo práve Ježiš?“ a prežili sme naozaj vzácny čas s Pánom a aj spolu medzi sebou. Mnoho ľudí verí v Boha, ale nie každý zažil, že Boh je živý, reálny aj v dnešnom svete, a že jediná pravá cesta je Ježiš Kristus. Drahý priateľ, možno aj ty veríš, že nejaký Boh…

Si pripravený dnes stretnúť svojho Pána?

„Hospodin sa zjavil Abrahámovi pri dubine Mamrého, keď za horúceho dňa sedel pri vchode do stanu. Tu pozdvihol oči, obzrel sa a videl troch mužov stáť pred sebou. Len čo ich zazrel, bežal im v ústrety od stanového vchodu, poklonil sa k zemi a povedal: Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobíď svojho sluhu. Dám doniesť trochu vody, aby ste si umyli nohy; a odpočiňte si pod stromom. Ja však prinesiem kus chleba, aby ste sa občerstvili a potom…

Dosť má deň svojho trápenia!

Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia. Mt.6,31-34 Byť ustarostenými je v dnešnej dobe veľmi jednoduché. Mnohokrát nás do toho tlačia média, pracovné požiadavky, túžba…

Čím si známy?

Vybav si v mysli nejakého známeho človeka – kolegu, priateľa alebo niekoho z rodiny. Čo by si o ňom povedal, keby si ho mohol charakterizovať dvoma alebo troma typickými slovami. Ako by charakterizovali teba ľudia, s ktorými sa stretávaš? Počas života dostávame rôzne názvy od ľudí, medzi ktorými sa pohybujeme. Možno sme si aj zvykli ako nás ľudia nazývajú. Už od malička nás to formuje a veľmi to môže ovplyvniť náš pohľad na nás, na svoju hodnotu.  Bolo tomu tak aj v období, keď chodil…

Prvé kroky v živote s Bohom

Nový život s Bohom je život vzťahu s Ním! Aby vzťah s Ním fungoval, dal nám Boh svojho Ducha, Božie slovo, prístup k sebe cez modlitbu a Boží ľud, ktorého sme súčasťou. Bez ani jedného, nemôže vzťah s Ním úplne fungovať. Život s Bohom nie je súhrn príkazov a zákazov, je to vzťah. Potrebujeme sa učiť a nechať sa viesť Duchom svätým. Autor Skutkov apoštolov hovorí o prvých kresťanoch, že „…veľmi mnohí uverili a obrátili sa k Pánovi.“ Sk 11,21. Nielen uverili a odovzdali život Bohu, ale ich život sa zmenil…