Záver roka 2018 v našom zbore

Záver roka 2018 v našom zbore

Poslednú nedeľu minulého roka 30.12.2018 sme sa spoločne stretli o 14:00 v našom zbore a prežili sme veľmi pekný spoločný čas navzájom pri duchovnom občerstvení Božím slovom a aj telesnom posilnení pri spoločnej večeri a kapustnici, ktorú sme počas poobedia varili.

Sme vďační Pánovi za všetko, čo sme z Božej milosti mohli od Neho počas roka 2018 prijať ako zbor, ale aj osobne v našich rodinách. Po chválach, vďakách a uctievaní nášho Boha, sme boli posilnení z Božieho slova ako konať v ťažkých životných situáciach a ako zažívať Boží pokoj vo svojom vnútri za každých okolností. Základom je viera. Boh si svoje vzácne chráni. Bohu si vzácny aj ty a Jeho túžbou pre tvoj život je požehnanie a dobré veci. To je aj zvesť Vianoc, ktoré sú za nami. „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.“ Biblia, Evanjelium Jána 3:16-17.

Naše deti mali aj súťažný kvíz. Všetkým to išlo skvelo. Po spoločnom posedení nás čakala ešte povzbudzujúca prednáška od zakladateľa a riaditeľa International Justice Mission, Garyho Haugena na tému: Vodcovia, nebojte sa!. A na záver video a foto prehliadka z Izraela, kde sme sa niektorí z nás v tomto roku zúčastnili v dvoch skupinách a priniesli sme si nezabudnuteľné zážitky.

Za všetko patrí v prvom rade vďaka nášmu Bohu, ďakujeme aj všetkým Vám, ktorí ste boli našou súčasťou v tomto roku. Tešíme sa na nové Božie plány v nasledujúcom roku a na spoločne prežitý čas. Nech Vám Boh žehná vo všetkom a nech ste si s Ním blízki.

Srdečne všetkých pozývame na naše pravidelné spoločné stretnutia každú nedeľu o 10:00 v našom zbore na Hollého 11 v Žiline. Každý je vítaný!

Tím Slova života Žilina 🙂

0 komentárov

Pridať komentár