Posts from január 2019

Posts from január 2019

Záver roka 2018 v našom zbore

Poslednú nedeľu minulého roka 30.12.2018 sme sa spoločne stretli o 14:00 v našom zbore a prežili sme veľmi pekný spoločný čas navzájom pri duchovnom občerstvení Božím slovom a aj telesnom posilnení pri spoločnej večeri a kapustnici, ktorú sme počas poobedia varili. Sme vďační Pánovi za všetko, čo sme z Božej milosti mohli od Neho počas roka 2018 prijať ako zbor, ale aj osobne v našich rodinách. Po chválach, vďakách a uctievaní nášho Boha, sme boli posilnení z Božieho slova ako…