Veľký piatok a veľkonočná nedeľa

Veľký piatok a veľkonočná nedeľa

Drahí priatelia, prajeme vám veľa požehnania a dni plne zamerané na nášho Pána Ježiša Krista pred Veľkou nocou.
Blížia najväčšie kresťanské sviatky, budeme si spoločne pripomínať smrť a vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista.

V piatok na Veľký piatok 30.3.18, kedy si pripomíname ukrižovanie nášho Pána, budeme mať modlitebné zhromaždenie s chválami o 17:30. Budeme mať tiež spoločný čas pri Večeri Pánovej a krátke premietanie. Veríme, že spoločne prežijeme vzácny čas v Pánovej prítomnosti.

V nedeľu 1.4.18 budeme mať nedeľnú bohoslužbu o 16:00, kedy spoločne oslávime mocné vzkriesenie nášho Pána, vďaka ktorému môžme aj my žiť život v moci, ktorá Ježiša vzkriesila z mŕtvych.

Na všetkých sa veľmi tešíme. Srdečne pozývame aj vašich blízkych, priateľov, kolegov… Povzbudzujeme vás, pozvite ich a povzbuďte ich prísť s vami. Každý potrebuje spoznať, ako draho bol kúpený a stretnúť sa s Ježišom.

Buďte požehnaní!

0 komentárov

Pridať komentár