Posts from marec 2018

Posts from marec 2018

Veľký piatok a veľkonočná nedeľa

Drahí priatelia, prajeme vám veľa požehnania a dni plne zamerané na nášho Pána Ježiša Krista pred Veľkou nocou. Blížia najväčšie kresťanské sviatky, budeme si spoločne pripomínať smrť a vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista. V piatok na Veľký piatok 30.3.18, kedy si pripomíname ukrižovanie nášho Pána, budeme mať modlitebné zhromaždenie s chválami o 17:30. Budeme mať tiež spoločný čas pri Večeri Pánovej a krátke premietanie. Veríme, že spoločne prežijeme vzácny čas v Pánovej prítomnosti. V nedeľu 1.4.18 budeme mať nedeľnú bohoslužbu…