Vianoce 2017 v našom zbore

Vianoce 2017 v našom zbore

Počas Vianoc sme v našom zbore spoločne strávili veľmi pekný čas na Štedrý deň 24.12. a aj na Silvestra. Na Vianoce sme mali vianočnú bohoslužbu aj s vystúpením našich detí z besiedky. Pripomenuli sme si, že náš Spasiteľ Ježiš Kristus sa narodil, aby nás navrátil do vzťahu s našim Bohom a navrátil nám život v hojnosti, ktorý má pre nás pripravený.
Na Silvestra sme spoločne ďakovali za všetky požehnania, ktoré sme v uplynulom roku od Neho prijali. Pán k nám hovoril, ako si udržať víťazstvá, ktoré nám vybojoval. Sme Jeho kráľovské deti a náš Boh je verný tomu, čo nám sľúbil. Preto potrebujeme vedieť, čo nám Boh sľúbil, v srdci prijať vierou zasľúbenie a svoje presvedčenie preniesť aj do našich slov. Pán je pripravený nám v roku 2018 žehnať, naplniť svoje zasľúbenia, dať nám zažívať život vo svojej priazni, vo svojom hojnom zaopatrení, uzdraviť z nemocí a bolestí. On nás chce naučiť žiť život v Jeho plnosti a život v blízkom vzťahu s Duchom svätým. Spoločne sme si premietli aj svedectvá zo života kresťanov v krajinách, kde sú pre svoju vieru prenasledovaní a modlili sme sa aj za ich posilnenie vo viere.
Vďaka nášmu kuchárskemu tímu pod Valérovým vedením sme mali výbornú vianočnú kapustnicu a samozrejme dobrý čas spolu pri jedle. Vždy je dobre byť spolu a porozprávať sa s tými, ktorí sú nám blízki. Sme vďační Pánovi za všetko, čo nám dal počas týchto dní a aj za celý spoločný rok. Uplynulý rok bol pre nás chvíľami aj dosť ťažký, ale mnohé sme sa naučili a zase sme sa posunuli ďalej. Očakávame dobré veci od nášho milujúceho Pána a veríme vo víťazstva v tom, čím v súčasnosti prechádzame spolu a aj v našich osobných životoch a rodinách.
Kedykoľvek ste pozvaní sa ku nám pripojiť. Aj v tomto roku sa budeme stretávať každú nedeľu o 16:00 na Hollého 11 v Žiline, v budove Matice slovenskej. Tešíme sa na vás. Pripájame niekoľko fotografií z našich Vianoc a Silvestra.
         

0 komentárov

Pridať komentár