Posts from október 2017

Posts from október 2017

Nedeľná bohoslužba s Martinom Barusom a jeho rodinou

Srdečne vás pozývame na nedeľnú bohoslužbu so vzácnou rodinou služobníkov zo Slova života Bratislava najbližšiu nedeľu 22.10. o 16:00. Kázať Slovo Božie bude Martin Barus. Veríme, že Pán nám skrze ich službu prinesie svoje Slovo pre náš zbor a Duch svätý bude konať počas celého zhromaždenia. Mesto stretnutia: Slovo života Žilina, Hollého 11, Žilina (budova Matice slovenskej prízemie, pri mestskej polícii). Vstup voľný. Tešíme sa na našich hostí a na vás a želáme vám požehnaný týždeň.