Posts from február 2017

Posts from február 2017

Milujem Ťa Ježiš – Wágnerová Ivetka

Ospievam si všetko čo tu mám, lebo viem, že mi to dáva, môj vzácny Pán. Jemu patrím, On ma živí, A má pre mňa ten najlepší plán.   Kde On býva, ja rada pôjdem za Ním, deň pri Ňom je viac, ako bez Neho 365 dní.   Padám aj vstávam, veď On ma vždy posilní, trápenie mi zoberie, je Sám nad všetky dni.   Preto úctu Mu vzdávam, s láskou Mu mávam, Kráľovi.   Amen.