Slovo života Žilina
  • Nedeľné zhromaždenie - 16:00

Vitajte na stránkach Slova života Žilina

Naša vízia
Vybaviť Boží ľud Slovom viery, ukázať mu duchovné zbrane, ktoré má, naučiť ho, ako ich používať a vyslať ho do víťazného boja pre Pána.